Ciorcal Cainte An Céadaoin Seo

Ciorcal Cainte
  • 02/03/2020
  • Richard Barrett
  • News

Tá an club ag eagrú ár gcéad ciorcal cainte an Céadaoin seo sa Pharóiste Naomh Bríde, Cabán tSíle.

The club is organising our first ‘ciorcal cainte’ this Wednesday in the Pastoral Centre, Cabinteely.

Tá fáilte ag gach duine le gach uile caighdeán Gaeilge ár dteanga dúchais a fhoghlaim agus fheabhsú. Tá sé saor in aisce an ciorcal cainte a freastail.

People of all standards of Gaeilge are welcome to learn and improve our native language. It’s free to attend the ‘ciorcal cainte’.

Aon cheist nó fiosrúcháin, cuir glaoch nó téacs ar Dónall Ó Flatharta ar 086 830 4436.

Any questions or enquiries, phone or text Donall O’Flaherty on 086 830 4436.

Share: